RS-dressyr        
ver.14-09.1
 
AnvändarId    för klubben    Registrera användarId
Dressyrprogram  
 Registrera resultat för::
Tävlings namn  (filnamn utan filtillägg)  '?' ger info om befintliga tävlingar
Klass nr    '?' ger info om befintliga protokoll
Startnr    
Domare    
   


Domarsekreterare protokollför hos varje domare och rapporterar via Internet till tävlingssekretarriat.

Anvisningar:
- Visa/skriv ut domarprotokoll:

Välj dressyrprogram. Klicka på [Dressyrprotokoll]
- Registrera domarpoäng:
Ange Dressyrprogram, Tävlingens namn, Klass nr, Startnr och Domare. Klicka på [Dressyrprotokoll].
Om protokollet inte finns, så skapas ett nytt protokoll. Fyll i uppgifter om ekipage, domare samt poäng/moment och kommentar. [Spara]
Om protokollet redan finns, så visas protokollet med aktuella uppgifter. Komplettera och [Spara] 

Om tävlingen skapats i RSpro spara först tävlingen till webben (i RSpro meny Arkiv/Spara dressyrtävl. till webben). 
Uppgifter om dressyrprogram, ekipage, domare hämtas då automatiskt från tävlingsdata.

- Visa/skriv ut klassresultat:
Tävlingens namn och Klass nr används för att visa aktuell resultatställning baserat på klarmarkerade och sparade domarprotokoll.