RS-pro uppdateringar via nätet.

Om din klubb har en grundinstallation, så kan du när som 
helst uppdatera till senaste version av programmen RS-pro, RS-dressyr, RS-view ,
RS-tid, RS-iam och RSupdate genom att ladda ner uppdatering från nätet (2).
RS-pro licensen inkluderar alla programmen ovan.
Uppdateringar, liksom även support via telefon och e-mail, också under kvällar 
och helger, är kostnadsfri under det år som programlicensen köpts.
Uppdateringar och support kostar därefter 1800:- och gäller till utgången av 
innevarande  kalenderår eller, om licensen beställs under 4:e kvartalet, 
nästföljande kalenderår. 
Du kan beställa helt enkelt genom att ladda ner en uppdatering. 
Har serviceperioden utgått, så får du information om tidpunkten. Om du 
därefter fullföljer uppdateringen, så registreras en ny serviceperiod och 
1800:- faktureras klubben på angiven adress.
Du kan direkt börja arbeta med det nya programmet!

Om din klubb inte tidigare har RSpro, så erfordras en grundinstallation.
Beställ genom att kontakta oss  per e-post eller telefon ( birger@elisbo.se eller 021-21140 ), 
så kommer du inom några dagar att få en CD med senaste programversioner.

Obs! Fr.o.m 2015 finns hemsidan på ny server: www.elisbo.se

(1) Uppdatera enklast, genom att starta programmet RSupdate i din dator från Startmenyn/Alla program/RSupdate och välj alt.1 samt [Uppdatera]. Klart!
Om anslutningen till uppdateringsservern inte lyckas, om serviceperioden utgått eller om du har en äldre version av RSupdate (14-12 eller tidigare), så uppdatera i stället med metod (2) nedan. 

(2) Du kan alternativt ladda ner och köra uppdateringsprogrammet RSxxx.exe  i din dator. Klart! 
För att vidare uppdatera i andra datorer utan Internetuppkoppling, så kopiera filen RSxxx.exe från mappen C:\Profx\LastUpdate till motsvarande mapp i andra datorn och kör (dubbelklicka) på RSxxx.exe

Om du har RSpro 2014 eller äldre måste du uppdatera till version 16-01 som är anpassat till ny Internetserver. Använd metod (2).


Ladda ner uppdateringar av nedanstående program

  
RS-pro 16-01, ca 2 MB.  Fullständigare import av data för klasser från TDB. Anpassad till TR 2016.
        Förbättrad publicering till webben. Snabbare sökfunktion för hästar, ryttare och funktionärer.
        Speciellt anpassad resultatregistrering vid fälttävlans terrängritt. Två faser, bedömning 4:6 enl TR 2013
    RS-dsyr 16-01, ca 600 kB, med aktuella dressyrprogram 2016. Finns nu också som webversion (utan kostnad)
    RS-view 16-01, ca 50 kB, med automatisk växling mellan tävlingar på flera banor. Fälttävlan. 
        On-line publicering till webben inkl. startlistor och resultat lagtävling.
  
 RS2web 11-06, ca 50 kB. Visa resultat on-line på Internet. Med flera banor samtidigt.(Ersätts av motsvarande funktionr i RSpro eller RSview)
    RS-tid 16-01, ca 100 kB, Fristående tidtagning med koppling till RSpro och publikdisplay. Säkerhetsloggning av tider.
    RS-iam 11-12. Administration och utskrift av Internetanmälningar, även TDBs format.

 Klubbens namn:

 
Beställarens namn:

 Gatu- och postadress inkl. postnummer (för ev. fakturering)

 Användar-id:

 
E-mail 

 Telefon